rss
PatRESS News

Zpět

Zitta: Věřím, že se na Sněžku jednou podíváme

13. červenec 2015

Ředitel Rock Point - Horské výzvy Pavel Zitta. Zábřeh/Boží Dar – Letošní ročník seriálu horských běhů a trekingu dvojic Rock Point – Horská výzva se láme ve své polovině. Dva závody v Jeseníkách a v Krkonoších jsou již minulostí. Zbývají ještě Krušné hory, které jsou na programu v polovině srpna a Šumava v říjnu. Ředitel celého podniku Pavel Zitta zatím působí spokojeně.

Pavle, jak bys shrnul první polovinu letošní série?
Prozatím hodnotím první polovinu seriálu velmi pozitivně, jsem moc rád, že se daří jak navyšovat účast a oslovovat nové závodníky, tak naplňovat přání a cíle účastníků celé série a nabízet nové nevšední zážitky, setkání stejně smýšlejících lidí, kvalitní terény, krásnou přírodu i ideální podmínky k podání výkonu a vyzkoušení si svých limitů, protože o tom všem by Horská výzva měla být!

Letos jste zařadili nesoutěžní Pochod s Mixitkou, který pomáhá vždy jednomu vytipovanému mladému hendikepovanému chlapci. Jak jste spokojeni s účastí a kdo vybírá, komu pomůžete?
Pochodem s Mixitkou jsme chtěli zprostředkovat atmosféru „Výzvy“ i možnost vyzkoušet si nejkratší trasu nesoutěžně novým závodníkům, což se prozatím daří a na každé akci startuje na několik desítek nových lidí, kteří se dříve našich akcí neúčastnili. Protože se snažíme, aby každá naše akce také přinášela něco svému okolí, rozhodli jsme se vždy polovinou z vybraného startovného tohoto pochodu podpořit někoho, ke komu nebyl osud vždy tak shovívavý, zkrátka komu není od narození, či vinou nešťastných událostí umožněno se na start takovéto akce postavit. Částky, které prozatím ze startovného Pochodu s Mixitkou vybíráme sice nejsou nikterak závratné, avšak věřím, že každá koruna je v tomto případě k užitku a pomůžeme vždy aspoň trochu onomu človíčkovi zafinancovat jeho léčbu. Třeba tím pomůžeme, aby se i on jednou mohl postavit na start tohoto pochodu, či dokonce na některou ze závodních tratí. U rozhodování, komu částku věnujeme, vždy vycházím z toho, který životní příběh mne zaujme a komu lze tímto příspěvkem pomoci nejvíce. Potřebných je samozřejmě spousta, bohužel ač rád, nedá se vždy pomoci všem, kteří by to potřebovali.

Připomeň letošní novinky. Na co bys zvlášť účastníky upozornil, případně na co jsi sám pyšný, že se podařilo?
Pýcha předchází pád, takže slovíčko „pyšný“ bych raději vynechal, ale jsem každopádně moc rád, že se naše závody líbí a budují si stále větší prestiž a základnu příznivců! Dle reakcí účastníků se jedná prozatím o jeden z nejúspěšnějších ročníků. Oba závody, které jsme uspořádali, se u závodníků zapsaly v dobrém světle. Druhý závod v Krkonoších pak hodnotím jako prozatím jeden z nejvíce vydařených, a to jak z reakcí závodníků, tak ze svého pocitu, kdy vše šlapalo jako na drátkách a řešilo se minimum problémů v průběhu závodu. Novinkami, které jsme letos do seriálu přinesli, je nová čipová technologie RFID čipů, či rozšíření stále oblíbenější kategorie Dogtreking na muže a ženy. U obou závodů hraje samozřejmě vždy roli také počasí, které se vydařilo na obou závodech, což má samozřejmě také dopad na celkové hodnocení akce z pohledu závodníka, či diváka. Věřím, že jak organizace dalších dvou závodů, tak počasí bude stát při nás a nabídneme také u zbylé poloviny série Horské výzvy závodníkům spoustu pozitivních zážitků, splnění osobních výzev a skvělou organizaci!

Na rozdíl od loňska byl letošní víkend v Krkonoších mimořádně úspěšný. Co za tím stálo a co se vlastně změnilo při jednání s KRNAPem? O přechod Sněžky jste tentokrát vůbec neusilovali?
Od loňského roku jsme hodně zapracovali v organizaci závodů na profesionalitě zajištění akcí, na rozdělení funkcí, zodpovědnosti a kompetencí celého organizačního týmu, kdy již není celá váha závodu na mých bedrech, jako tomu bylo dříve, ale je rozdělena na jednotlivé sekce - výsledkový servis, registrace, rozvoz občerstvovacích stanic, či PR, které mají vždy svého vedoucího, který za ně zodpovídá a řídí je. Svými rozměry již seriál přesáhl limit, kdy šlo organizaci zvládat v pár lidech, jako tomu bylo dříve. Když to srovnám se začátky seriálu v roce 2011, když jsme ve dvou lidech zaznačovali celou trasu, poté organizovali závod a pak ještě odznačovali a spali jen pár hodin v několika dnech, tak nyní by to už při tolika položkách, jenž je třeba pro závodníky zajistit, bylo nemyslitelné.
Jednání s KRNAPem probíhala již od minulého podzimu, a věřím, že také díky našemu přístupu, společnému eko-programu Green Way a vůli ke kompromisům se nám letos podařilo dohodnout velmi atraktivní trasu závodu s minimem asfaltových úseků. Rozhodli jsme se jít pro letošní rok cestou kompromisu a nežádat za každou cenu povolení přechodu Sněžky, ale spíše ukázat správcům KRNAPu minimální dopad našich akcí i vstupu závodníků do 1. zón Národního parku na životní prostředí, prospěch programu Green Way na úklid odpadků po závodě a další přínosy této akce. Věřím, že touto strategií se nám podaří pro další ročníky, ať už udržet trasu závodu v 1. a 2. zóně NP, či dokonce v dalších letech získat pro přechod Sněžky aspoň u některé z distancí povolení. Po bezproblémové organizaci a nulových dopadech tohoto závodu v letošním ročníku věřím, že by se nám to mohlo povést.

Třetí zastávka je na programu za měsíc v Krušných horách. Na co se právě na Božím Daru mohou závodníci těšit? Kdy a jak se mohou registrovat?
Pro 3. zastávku seriálu v Krušných horách máme již delší dobu otevřenou registraci na webu seriálu www.horskavyzva.cz, takže registrovat se mohou závodníci ještě minimálně do 20.7 skrze webové stránky, případně i po uzávěrce registrací na webu je možno se do závodu přihlásit také na místě v den startu! Pro závodníky jsme si v rámci 3. závodu opět připravili velmi pěknou trať, která je provede skrze nejkrásnější místa Krušných hor, dále bohatý doprovodný program nebo kvalitní občerstvení na trati i v cíli! Opět se poběží na distancích LONG, HALF i SHORT, takže si vyberou opravdu všichni. Znovu chystáme Pochod s Mixitkou, takže jak rodiny s dětmi, tak široká veřejnost se může 3. „Výzvy“ zúčastnit touto nesoutěžní formou a přitom ještě podpořit opět polovinou částky ze startovného dobrou věc.

Aktuálně přišla informace o změně termínu poslední čtvrté zastávky na Šumavě. Proč se termín posunul na říjen?
Termín 4. závodu jsme museli přesunout z důvodu zásahu do centrální říje, tedy po dohodě s NP Šumava a Lesy ČR jsme zvolili pro tento závod pozdější termín 9.-10. října, kdy by již neměl průchod několika stovek závodníků našeho závodu nikomu vadit. U povolení těchto akcí je to vždy o nějakých kompromisech, kdy se s dotčenými orgány ochrany přírody snažíme nalézt vždy oboustranně co nejvhodnější řešení. Věřím, že se
nám v tomto případě jak trasou závodu, tak posunutím termínu podaří povolení k závodu získat a ukážeme tak opět závodníkům další krásy Šumavy a potěšíme je atraktivní a těžkou trasou závodu!

Jak je vůbec náročné připravovat takový seriál. Přece jen jde o zastávky v horách takřka po celé republice. S čím se musíte vypořádat, na jaké zajímavosti třeba narážíte?
Každá organizace a přípravy závodů nesou jiné problémy a komplikace, celkově se jedná vždy o několik stovek položek, které je nutno, mnohdy také na dálku pro bezproblémovou organizaci závodu zajistit. Velmi rád bych v tomto ohledu poděkoval jak členům organizačního týmu, tak sponzorům a další spoustě lidí, jejichž seznam by zde zabral minimálně další 3 stránky, kteří nám s organizací jednotlivých závodů, i celého seriálu mnohdy i nezištně pomáhají a bez nichž by nebylo možné tento seriál v horském běhu a trekingu pořádat! Velmi zajímavé jsou třeba životní příběhy lidí, s kterými se na závodech potkáme, ať už závodí a plní si tím své cíle, či pomáhají s organizací. Jedním z takových je i třeba Petr Mazal – účastník několika Zimních a Horských výzev, či vítěz loňského ročníku 24hodinovky, který jede aktuálně také za podpory Horské výzvy na kole kolem světa a plní si tím tak svůj sen!

Co ti tedy dělá největší radost a jaké je tvé největší pořadatelské přání?
Pro mne i celý pořadatelský tým je největší radost a zadostiučinění vidět, že se nám závod povedl a že všichni závodníci a účastníci našeho podniku odjíždějí domů spokojení jak se svými výkony, tak naší organizací a vrací se na další závody! Z pořadatelského hlediska bych měl přání, aby si seriál Horská výzva udržel i do dalších let takovou přízeň závodníků, jakou má doposud a třeba se také v dalších letech rozrostl za hranice naší republiky.
 

tagy: Rock Point, Horská výzva, běh, outdoor, hory, extrém, Šumperk, rozhovor, Zitta, Krkonoše, Šumava,
Zpět


Čtěte také další články z této kategorie:

Rock Point – Horská výzva se rozšíří o závod na Vysočině

Pálavským závodem vyvrcholila letošní Rock Point - Horská výzva

Rock Point – Horská výzva finišuje na Pálavě

Horská výzva byla po řádění vichru opravdovou výzvou“Zatímco vy vstupujete na přechod, my už běžíme po druhé straně...”

© 2012 -2016 PatRESS.cz - Powered by Prestissimo.cz